LIETUVOS ĮSISĄMONINIMU GRĮSTOS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA
Mes negalime sustabdyti bangų, bet galime išmokti jomis plaukti (Jon Kabat Zinn)

Įsisąmoninimu grįstų intervencijų (Mindfulness) MOKYTOJAI/INSTRUKTORIAI

Siekiantieji tapti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos patvirtintais Įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo (Mindfulnes based stress reduction, MBSR) ir Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės terapijos (Mindfulness based cognitive therapy, MBCT) mokytojais-instruktoriais turi:

1.     Ne trumpiau nei 1 metus laiko būti Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos nariu.

2.     Baigti universitetinius arba Asociacijos vykdomus „ĮSISĄMONINIMU (MINDFULNESS) GRĮSTOS KOGNITYVINĖS IR ELGESIO TERAPIJOS PAGRINDAI“ 160 ak.val trukmės mokymus. Plačiau apie Asociacijos vykdomus mokymus čia.

a.     Baigusieji šias studijas turi dar papildomai išklausyti Asociacijos organizuojamus 8 dienų mokymus ir pademonstruoti praktinių įgūdžių įsisavinimą. Organizuojami mokymai yra nuolat skelbiami, galima rinktis atsižvelgiant i savo poreikius.

b.     Pademonstruoti praktinius įgūdžius pravedant grupinius užsiėmimus ir apibendrinant savo praktinę patirtį raštu.

c.      Savo žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje.  


 

Įsisąmoninimu grįstų intervencijų (Mindfulness) MOKYTOJŲ/INSTRUKTORIŲ sąrašas

 

Vardas, pavardė

Miestas

El. paštas

Telefonas

Bagdonavičienė Lina

Panevėžys

bagdonaviciene@psichologas.lt

+370 674 61644

Buinevičienė Jūratė

Kaunas

jurbuin@gmail.com


Danielienė Irena

Kaunas

irena.danieliene@gmail.com


Danilevičiūtė Ramunė

Kaunas

ramune.danileviciute@ikea.com

+370 682 51200

Daniūnaitė Akvilė

Vilnius

akvile.daniunaite@gmail.com


Grincevičius Juras

Vilnius

jurasvyn@gmail.com

+370 615 97644

Juodkūnė Inga

Vilnius

inga.juodkune@gmail.com

+370 620 41357

Juškienė Alicja

Klaipėda, Palanga

alicja.juskiene@gmail.com

+370 609 48619

Kaluginas Andrius

Vilnius

andrius.kaluginas@gmail.com

+370 608 90266

Keruckė Asta

Kaunas

astakeru@gmail.com

+370 611 4635

Krupovnickas Vytautas

Vilnius

info@vytautaskrupovnickas.lt

+370 652 6645

Krupovnickienė Danguolė

Vilnius

info@esukmc.lt

+370 687 74775

Levickienė Gina

Klaipėda

Psichologiniai.mokymai@gmail.com

+370 604 14542

Liaudanskienė Vaida

Vilnius

vaida.liaudanskiene@gmail.com

+370 614 11582

Masalskienė Eglė

Vilnius

egle@eglemasalskiene.lt

+370 671 10528

Miskelovič Aleksandr

Vilnius

aleksandr.miskelovic@gmail.com

+370 604 52039

Petronienė Genovaitė

Vilnius

genute.petroniene@gmail.com


Petrovė Sigita

Kaunas

sigita@gvc.lt

+370 615 52003

Rakštikas Paulius

Vilnius

paulius@laikaspauzei.lt

+370 684 52217

Ramoškaitė Dovilė

Vilnius

dovile.ramoskaite@gmail.com


Šulnienė Ilona

Vilnius

suilona@hotmail.com

+370 652 49802

Talalienė Egidija

Kaunas

egidija@mpk.lt

+370 650 77090

Vaivadaitė Ernesta

Vilnius

ernesta.vaivadaite@gmail.com

+370 675 0100

Zabulytė Kupriūnienė Jurgita

Utena

jurgita@ei-institutas.lt

+370 600 64393